Liturgiczna Służba Ołtarza

"Ministrare" z języka łacińskiego znaczy "służyć".

Czyli ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świetej i podczas wszystkich innych nabożeństw liturgicznych. Poprzez swoje służenie wskazuje, że każda akcja liturgiczna sprawowana i przeżywna we wspólnocie Kościoła, jest nie tylko domeną kapłana, lecz jest sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Podstawowymi funkcjami Służby Liturgicznej są:

Kandydat – przyjmuje się, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego. Okres kandydatury określa proboszcz miejsca lub opiekun parafialny LSO. Winien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu. Kandydatami są chłopcy z klasy III szkoły podstawowej.

Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta.Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta. Ministranci dzielą się kategoriami służby, którą wykonują np. choralista (kl. IV), ministrant światła (kl. V), ministrant księgi (kl. VI), ministrant ołtarza (kl. I gimn.).

Lektor – ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne.Jako starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę. (kl. II gimn. - kurs lektorski, kl. III gimn. - promowany lektor).

Ceremoniarz (mistrz ceremonii) – ministrant w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie liturgii i jej poprawny przebieg. Bezpośrednio po celebransie odpowiada za poprawność liturgii. Sam musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa. (kl. I szkoły średniej - ceremoniarz; kl. II - animator; kl. III i później - przygotowanie do stałego lektoratu).

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców.

Zbiórki aspirantów, ministrantów i lektorówodbywają się w soboty do południaw godzinach podanych w ogłoszeniach parafialnych.

Opiekun LSO: ks. Mariusz Florek

Oto członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza: 21 lektorów, 21 ministrantów.

Lektorzy: Aksamit Dariusz, Babiec Karol, Bednarz Wiktor, Buczek Jarosław, Dziekan Szczepan, Karkosza Tomasz, Kilian Kamil, Knap Marcin, Kulpa Damian, Litwin Jakub, Oleksiak Wojciech, Ruszczyk Gracjan , Smagacz Patryk, Soboń Maksymilian, Suchy Dawid, Szczur Kacper, Szczur Konrad, Szwakop Aleksy, Woliński Mateusz, Wrzesień Kacper, Zamojski Kevin 

MinistranciBabiec Karol, Bajor Mateusz, Bury Arkadiusz, Dubiel Łukasz, Dziekan Szczepan, Gałat Szymon, Kilian Konrad, Kularz Jakub, Kulpa Eryk, Kulpa Kacper, Midura Tomasz, Oleksiak Wojciech, Ruszczyk Gracjan, Smagacz Patryk, Soboń Maksymilian, Stopa Kacper, Szczur Kacper, Szczur Konrad, Wrzesień Kacper, Zamojski Kevin, Żala Bartosz, Bielat Dawid, Bigda Mikołaj, Dubiel Wiktor, Gaj Brian, Krzysztofik Mateusz, Oleksiak Michał, Węgrzyn Patryk, Wyzga Bartłomiej  

++++++++ ADWENT ++++++++

Nowości w galerii

Administrator strony

Wszystkie uwagi dotyczące strony
można przesyłać na adres:
parafiazgorsko@interia.pl