Kapłani pracujący w parafii

Proboszcz

ks. mgr Wiesław Nowak

w parafii od 2016 roku.  

 

Wikariusz 

ks. mgr Mariusz Florek

w parafii od 2016 roku  

 

Rezydent

ks. prałat Stanisław Niemiec

w parafii od 1973 roku

Kancelaria parafialna czynna

w  d n i   p o w s z e d n i e
bezpośrednio po Mszy św.

tel. 14 - 682 61 63

Nowości w galerii

Dzisiaj jest

wtorek,
23 stycznia 2018

(23. dzień roku)

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia: