Kapłani pracujący w parafii

Proboszcz

ks. mgr Wiesław Nowak

w parafii od 2016 roku.  

 

Wikariusz 

ks. mgr Mariusz Florek

w parafii od 2016 roku  

 

Rezydent

ks. prałat Stanisław Niemiec

w parafii od 1973 roku

++++++++ ADWENT ++++++++

Nowości w galerii

Administrator strony

Wszystkie uwagi dotyczące strony
można przesyłać na adres:
parafiazgorsko@interia.pl